Atölye İncele

Hızlı Ara

Charles Bargue'nin Çizim Kursu Detay Çizimleri

Thumbnail image

 

Atölyenizde mekânı inceleyiniz ve desenini çizebileceğiniz bir köşe belirleyiniz. Bu yerde antik model, büyük ve küçük nesnelerle bir düzenleme oluşturunuz. Düzenlemenizi oluştururken yakın, orta ve uzak biçimde art arda üç plan oluşturarak derinlik etkisini güçlendirmeye çalışınız. Mekân ve düzenlemenizi inceleyerek kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığın şiddeti ve yönüne göre açık, orta ve koyu değerlerle deseninizi çiziniz. Çizimlerinizde her bir planın leke değerlerini derinlik etkisini güçlendirecek biçimde kurgulayınız. Derinlik etkisini güçlendirebilmek için ön planda görsel elemanlar arasında ayrıntılı çizgiler kullanırken geri planlarda ayrıntısız çizgiler kullanabilirsiniz.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Charles Bargue'nin Çizim Kursu Karakalem Figür Cizimleri

Thumbnail image

İç mekânda birden fazla figürün yer aldığı imgesel bir kompozisyon tasarlayınız. Kompozisyonda derinliği güçlendirmek için mekânın pencere, kapı, merdiven gibi ögelerle başka mekânlara açılımını sağlamaya çalışınız. Kompozisyonda kullanacağınız figürlerin birinin önde diğerinin arkada yer almasını sağlayarak derinlik etkisini güçlendirebilirsiniz. Kompozisyonunuzu kurgularken art arda planları hava perspektifiyle belirtmeye, figür-nesne-mekân ilişkisini kurmaya çalışınız. Çizimlerinizde çizgi ve hava perspektifi kurallarını uygulayarak derinlik etkisini güçlendiriniz. Tasarımınızda ışığın türüne, şiddetine ve yönüne dikkat edip açık, orta ve koyu değerleri kullanarak çiziminizi yapınız. Desenlerinizde birliğin, ritmin, dengenin ve hareketin oluşmasını sağlamaya çalışınız.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Charles Bargue'nin Çizim Kursu Karakalem Portreler

Thumbnail image

Okulunuzun yakınında bulunan bir park, bahçe, cadde ya da sokağa gidiniz. Geniş bakış açısıyla desenini çizebileceğiniz bir kompozisyon belirleyiniz. Seçiminizi yaparken sokağın ya da caddenin başka bir sokak ya da caddeye açılımının olmasını, park ve bahçede birden fazla planla derinliğin oluşmasını tercih edebilirsiniz. Seçtiğiniz kompozisyona bakış açınıza göre deseninizi kaç kaçış noktalı çizeceğinizi ve hava perspektifini nasıl kullanacağınızı belirleyiniz. Perspektif kurallarına ve oranlara dikkat ederek kompozisyonu, kâğıt yüzeyine aktarınız. Işığın geliş yönüne göre açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle kompozisyonun desenini çiziniz. Desenin elemanlarını kullanırken hava perspektifi kurallarını uygulayarak her plan için farklı leke değerleri kullanmaya çalışınız.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Kopan bir ipe sımsıkı bir düğüm atarsanız, ipin en sağlam yeri artık bu düğümdür. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan tek nokta yine o düğümdür...

Çin Atasözü

Downlaod Premium Themes