Atölye İncele

Hızlı Ara

Adanada Çukurovada Kadınların Sergileri

Thumbnail image

Diyelim ki, bir modelin kompozisyonu için karar verdik. Boyanın cinsi ya da resmin türü nasıl bir gereç üzerinde çalışmamız gerektiğini belirleyecektir. Ama gereç ister kağıt, ister karton, tahta pano ya da kumaş olsun, yapıtı oluştururken bir takım yöntemler belirlemek gerekir. İlk önce kendimize en uygun olan çerçeveyi seçmemiz gerekiyor. Daha sonra aldığımız ölçülere göre üzerine yerleştireceğimiz gerecin ölçüsüne karar vereceğiz. Eskiz ya da taslak genellikle birkaç ana çizgiden oluşur.

Thumbnail imageAdanada Liselerde Sanat Etkinlikleri DüzenliyoruzThumbnail imageAdanada Liselerde Sanat Etkinlikleri DüzenliyoruzThumbnail imageAdanada Liselerde Sanat Etkinlikleri Düzenliyoruz

Adana Çukurovada Kadınlar Ve Faaliyetleri

Thumbnail image

Kompozisyon
Çerçeve ve odak noktası iyi bir kompozisyonla daha da güçlendirilebilir. Şemalar kompozisyonu anlamayı sağlar. Bu şemalar rahatlıkla anlaşılan basit figürlerle yapılmalıdır. Örnek olarak şu çok kullanılanları verebiliriz: piramit biçiminde, üçgen ve L biçiminde. Her zaman bütün bir modelin sığabileceği basit bir biçim bulabiliriz. Hepsinden en basit olanı dikdörtgendir, ama bu kare, daire ya da üçgen bile olabilir. Dikdörtgen olduğunda yükseklik ve genişlik ölçüleri alınır. Daha sonra, bu ölçüler, üzerinde resim yapacağımız gereçte doğru orantılara dönüştürülmek zorundadır. Belirlenmiş bu dikdörtgen alan üzerine, modelimizi aynı oranda çizilen dikdörtgen kutular halinde yerleştiririz.

Thumbnail imageSanat EtkinlikleriThumbnail imageSanat EtkinlikleriThumbnail imageSanat Etkinlikleri

Adana Çukurova Sanat Sergileri

Thumbnail image

Her zaman ölçüm gereklidir
Ölçüm yapmak, resmin bütün aşamalarında, özellikle ilk başlarda çok önemlidir. Modelin tasarımının bulunduğu en basit kutu bile bir takım ölçülere bağlıdır. Çerçeve içine alınmış modelin heç parçası ölçülmelidir. Sanatçı, görüntüyü oluşturan İler şeyin ölçüsünü tek tek ve doğru olarak oranlayarak kâğıda aktarır, resmin tümünün doğru bir ölçekle çizilmesini sağlar. Bir biçim, düz bir şekilde incelendiğinde o biçimin resmini yapmamızı kolaylaştıracak olan merkez ya da eksen simetrisini bulmak gerekir. Örneğin bir basamağı ve birkaç fincanı vb. inceleyelim. Bütün öğelerin bir simetri ekseni vardır; bize düşen bunu tanımaya çalışmaktır. Simetri noktası, düz bir çizgi çizildiğinde ayrıntı çizgileriyle kesişir ve figürlerin üstünde, birbirinden eşit uzaklıkta olan iki nokta ortaya çıkarır. Bir dairede sadece bir tek simetri merkezi, bir karede ise dört simetri ekseni vardır: İki diyagonal, iki köşegen ve bir de simetri merkezi. Bir dikdörtgenin iki simetri noktası vardır: İki köşegeni. Bir daireye gelince dediğimiz gibi, bir tek simetri merkezi vardır ve çevredeki bütün noktalar ona eşit uzaklıktadır. Dairenin çapı da bir simetri ekseni oluşturmaktadır.

Thumbnail imageAdanada Yağlı Boya SergileriThumbnail imageAdanada Yağlı Boya SergileriThumbnail imageAdanada Yağlı Boya Sergileri

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.
Don Herold

Downlaod Premium Themes