Atölye İncele

Hızlı Ara

Adanada Koridorlarda Sergiler

Thumbnail image

Park, bahçe gibi açık alana çıkınız. Çevrenizdeki doğal ve yapay nesnelerin, büyük-küçük ve dikey-yatay ilişkisini inceleyiniz. Kendinize doğal ve yapay nesnelerin bir arada denge oluşturduğunu düşündüğünüz bir kompozisyon belirleyiniz.
Işığın etkisiyle oluşan nesneler üzerinde açık, orta ve koyu lekeleri inceleyiniz. Mekânla birlikte nesnelerin birbirleriyle oranlarını ve oluşan boşlukların biçimlerini doğru kurgulayınız. Oranları ve oluşan açıları doğru tespit ediniz.

Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini formun geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Işığın geliş yönüne dikkat ederek açık, orta, koyu çizgi ve leke değerleriyle kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Açık-koyu zıtlıklarının ve leke dağılımlarının denge ve ritim oluşturmasına dikkat ediniz. Nesnelerin hareket yönlerini, gölgelerinin yönlerini doğru tespit etmeye çalışınız. Nesne-mekân ilişkisini kurarak birlik ve bütünlüğü oluştunuz.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Adanada Milli Eğitim

Thumbnail image

Desen çalışmalarında amaç, varlıkları göründüğü gibi çizmekten öte oluşturulan kompozisyonlarda özgün ifadeler de kullanabilmektir. Bu, desen çizen kişinin üslup geliştirebilmesi için de gereklidir. Kompozisyon oluştururken amaç, uyumlu bütünler oluşturmaktir. Kullanılan görsel elemanlar ne olursa olsun bütün içinde denge, ritim ve hareket oluşturacak nitelikte kurgulanmalıdır. Bu da açık-koyu, büyük-küçük, yatay-dikey, düz-eğri, dinamik-durağan vb. zıtlıkların dengelenmesi ve ritim oluşturması ile sağlanacaktır. Hareket, ritım ve dengenin sağlanması kompozisyondaki etkiyi güçlendirerek dinamizmi artıracaktır.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Adanada Görsel Sanatlar Öğrencisi

Thumbnail image

Model olacak kişinin, herkesin rahat görebileceği bir yerde oturmasını sağlayınız. Modelin oturuşunda kol, bacak ve baş hareketinde denge oluşmasına dikkat ediniz. Figürün duruşundaki ağırlık merkezini belirleyiniz. Kompozisyonu kâğıt yüzeyine aktarınız. Mekânla birlikte baş, gövde, kol ve bacakların birbirleriyle oranlarını, modelin hareketine göre oluşan boşlukların biçimlerini ve ağırlık merkezini doğru tespit ediniz. Bunun için yatay, dikey ve çapraz çizgileri kullanarak oranları ve oluşan açıları doğru tespit ediniz. Oranları araştırırken iç kontur çizgilerini, formun geometrik yapısına uygun olarak kullanınız. Gövdedeki ön, yan ve üst planları göstererek parça-bütün ilişkisini oluşturunuz. Mekândaki nesneler ile figür arasındaki oranlara dikkat ediniz.

Thumbnail imageThumbnail imageThumbnail image

Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes Ladbrokes full information

Kopan bir ipe sımsıkı bir düğüm atarsanız, ipin en sağlam yeri artık bu düğümdür. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan tek nokta yine o düğümdür...

Çin Atasözü

Downlaod Premium Themes