ĞÜÖSŞIİ

Thumbnail image

Çocuklar İçin Özel Eğitici Kurslar

Resim sanatının temel öğesi olan kompozisyon, seyreden de ilk etkiyi bırakır. Kompozisyonda şekil ve renklerin simetrik biçimde dağılışı ve parçaların dağınık olması da göze hoş gelmez. Estetik beğeni kaygısından dolayı resim sanatının gelişme gösterdiği çağlardan buyana çizgi ve yüzeylerin göze en iyi şekilde görünmesi için çeşitli ölçüler geliştirilmiştir.

Bütün ile parça arasındaki en uygun oranı bulmak basit bir kompozisyondur.

A C B AC / CB = CB / AB

Resimde bu orana “altın oran” denir. Küçük parçanın büyük parçaya oranı, büyük parçanın bütüne oranı ile eşittir. Altın kesim, geometrik orantı ve biçim mükemmeliyetinin anahtarıdır.

Burada ve ortak değerlerin, ulusal eğitim politika belirleyicileri ve bu alanda hizmet veren tüm meslektaşlar tarafından dikkate alınması, topluma yaygın ve kaliteli eğitim hizmetleri açısından önem arz etmektedir.

 

 

2008 Hobi B.S (1)2008 Hobi B.S (117)2008 Hobi B.S (118)2008 Hobi B.S (119)2008 Hobi B.S (120)2008 Hobi B.S (121)2008 Hobi B.S (122)2008 Hobi B.S (123)2008 Hobi B.S (124)2008 Hobi B.S (125)Sergiler2008 Hobi B.S (126)Karakalem2008 Hobi B.S (127)Adana da Çocuk Kursları2008 Hobi B.S (128)Adana da Hobi Kursları2008 Hobi B.S (129)Adana da Hobi Kursları2008 Hobi B.S (130)Adana da Hobi Kursları2008 Hobi B.S (132)Adana da Hobi Kursları2008 Hobi B.S (133)Adana da Hobi Kursları2008 Hobi B.S (134)Adana da Hobi Kursları2008 Hobi B.S (135)Adana da Hobi Kursları2008 Hobi B.S (136)Adana da Hobi Kursları

 

 

Özel Edebiyet Dersi, Edebiyet Dersleri, Özel Dil Anlatım Dersleri, Özel Matematik Dersleri